Onlayn

HAZİRLIQ
Xoş gəlmisiniz!

0101

Hər bir öyrənən özünün bilik və bacarıq səviyyəsini düzgün qiymətləndirməli, öz üzərində çalışmalı və daima yeni biliklərin axtarışında olmalıdır.

Seçilmiş mövzular üzrə təqdim etdiyimiz test tapşırıqları sizi məktəbdaxili qiymətləndirmə prosesinə hazırlayacaq, yeni və maraqlı məlumatlar almağınıza səbəb olacaq və fənni daha da dərindən öyrənməyinizə köməklik edəcəkdir.

DƏRSLƏR

Siniflər üzrə

SUMMATİV

Fənlər üzrə təstlər

HAZIRLIQ

Öyrədici təstlər

QİYMƏTLƏNDİRMƏ

sınaq imtahanları

Müəlliflər

MÜƏLLİMLƏR

Azərbaycan dili

Riyaziyyat